Obligațiile școlii de șoferi:

1. Să înscrie cursantul în Registrul Unic de evidență Național al cursanților conform cererii depuse de către cursant;
2. Să efectueze ore de pregătire teoretică conform planului de învățământ și a programei școlare;
3. Să efectueze ore de pregătire teoretică cu durata de 50 de minute și 10 minute de pauză.

Obligațiile instructorului auto:

1. Să aibă la o ținută decentă la orele de pregătire
4. Să nu se prezinte la ore sub influența bauturilor alcolice, a stupefiantelor, ori cu afecțiuni medicale transmisibile.
2. Să nu efectueze instruirea practică pe traseele interzise de către Poliția Rutieră în intervalele orare stabilite;
3 . Să efectueze la orele de practictică în conducerea autovehiculelor: ședința de inițiere, să predea pornirea de pe loc cu autovehiculul, oprirea, virajul, menținerea direcției în linie dreaptă, menținerea direcției pe benzi și șiruri, respectarea semnalizării rutiere, circulația cu viteză legală, păstrarea distanței față de alte vehicule sau obstacole, circulația prin intersecții dirijate, nedirijate, cu sensuri giratorii, să identifice situațiile cu și fără prioritate, să circule la treceri la nivel cu calea ferată și cu linii te tramvai, să predea parcarea laterală, cu spatele, cu fața, întoarcerea, pornirea de pe loc în rampă și să conducă chiar și în situații meteo nefavorabile;
4. Să efectueze ședințe de pregătire practică cu durata de 2 ore didactice. După fiecare 50 de minute de practică auto, cursantul beneficiază de 10 minute de pauză. Click aici pentru a vedea structura unei ore de conducere a autovehiculului.
5. În cazul defectării autovehiculului să reprogrameze ședința de conducere și să anunțe cursantul cât mai curând despre această situație;
6. În cazul amânării voluntare a unei ședințe de conducere să anunțe cursantul cu 24 de ore înainte;
7. Să completeze fișa de școlarizare cursantului care a dobândit îndemânarea conducerii auto.

Obligațiile cursantului:

1. Înaintea înscrierii la școala de șoferi să facă dovada că este apt din punct de vedere medical, psihologic și juridic pentru susținerea examenului în vederea obținerii permisului de conducere auto;
2. Să se prezinte la orele de conducere la locul și ora stabilită. Orice modificare va fi adusă la cunoștința instructorului cu 24 de ore înainte, în caz contrar ședința va fi pierdută;
3. Să aibă asupra sa buletinul de identitate;
4. Să aibă la o ținută decentă la orele de pregătire;
5. Să aducă la cunoștința conducerii școlii de șoferi orice nemulțumire în 24 de ore;
6. Să achite contravaloarea prestației integral sau în rate conform înțelegerii prealabile;
7. Să nu se prezinte la orele de pregătire sub influența bauturilor alcolice, a stupefiantelor, etnobotanice ori cu afecțiuni medicale transmisibile.
contact înscriere la scoala de soferi Timisoara înscriere la scoala de soferi timisoara prin Wp înscriere la scoala de soferi în Timisoara prin Telegram
Instructor auto Florian Chiricheș
0722-788.031